Trái phiếu 'chạy vòng quanh'

Trái phiếu 'chạy vòng quanh'

Con số 3,45%/năm là lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn năm năm diễn ra trong phiên đấu thầu gần nhất ngày 11/7/2018 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trái phiếu tăng cường an toàn vốn

Trái phiếu tăng cường an toàn vốn

Nguồn vốn trái phiếu nhằm hỗ trợ những thiếu hụt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chỉ là giải pháp tạm thời bởi về bản chất, đây vẫn là những món nợ.