Tổng Bí thư làm việc tại Bộ Công Thương

.
Nguồn: baophapluat.vn