Ủy ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không xuất cảnh

.
Nguồn: baophapluat.vn