"Kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm nêu đúng nguyện vọng của người dân"

.
Nguồn: baophapluat.vn