Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

.
Nguồn: baophapluat.vn