Chiều nay, Thủ tướng trình bày Tờ trình bổ nhiệm Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

.
(PLO) - Sáng nay (23/10), tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Chiều nay, Thủ tướng trình bày Tờ trình bổ nhiệm Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngay sau khi nghe tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Trong chiều nay (23/10), Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ  trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ đối với tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nguồn: baophapluat.vn