Chi tiết về loài nhện đỏ gây hại phổ biến ở Việt Nam

.

Loài nhện đỏ sinh sôi rất nhanh. Chúng lan truyền nhờ gió và những sợi tơ, mạng của mình, có thể gây hại nghiêm hại cho cây trồng. Ảnh congtyhai.Nhện đỏ có kích thước rất nhỏ từ 0,18cm – 0,35cm nên rất khó phát hiện bằng mắt thường. Kích thước của con nhện đực nhỏ hơn con cái. Ảnh hoahongleo.Nhện đỏ phát triển qua 5 giai đoạn gồm: trứng, ấu trùng, hai giai đoạn nhộng trần và giai đoạn trưởng thành. Ảnh thegioihoahong.Thời gian từ trứng- trưởng thành của nhện đỏ kéo dài từ 7 ngày - 14 ngày. Nhện trưởng thành có thể sống 22 ngày. Ảnh blogspot.Nhện đỏ phát triển mạnh nhất vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Ảnh panorama-agro.Nhện đỏ có miệng chích hút như mũi kim. Chúng ăn biểu bì của lá, hút nhựa cây, làm cây yếu đi và chết. Ảnh agriviet.Nhện cái đẻ trung bình từ 40-80 trứng, thậm chí có thể lên tới 100 trứng. Ảnh thegioihoahong. Mời quý vị xem video: Kỳ thú cảnh nhện chui khỏi xác

Loài nhện đỏ sinh sôi rất nhanh. Chúng lan truyền nhờ gió và những sợi tơ, mạng của mình, có thể gây hại nghiêm hại cho cây trồng. Ảnh congtyhai.
Nhện đỏ có kích thước rất nhỏ từ 0,18cm – 0,35cm nên rất khó phát hiện bằng mắt thường. Kích thước của con nhện đực nhỏ hơn con cái. Ảnh hoahongleo.
Nhện đỏ phát triển qua 5 giai đoạn gồm: trứng, ấu trùng, hai giai đoạn nhộng trần và giai đoạn trưởng thành. Ảnh thegioihoahong.
Thời gian từ trứng- trưởng thành của nhện đỏ kéo dài từ 7 ngày - 14 ngày. Nhện trưởng thành có thể sống 22 ngày. Ảnh blogspot.
Nhện đỏ phát triển mạnh nhất vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Ảnh panorama-agro.
Nhện đỏ có miệng chích hút như mũi kim. Chúng ăn biểu bì của lá, hút nhựa cây, làm cây yếu đi và chết. Ảnh agriviet.
Nhện cái đẻ trung bình từ 40-80 trứng, thậm chí có thể lên tới 100 trứng. Ảnh thegioihoahong.
Mời quý vị xem video: Kỳ thú cảnh nhện chui khỏi xác
Nguồn: kienthuc.net.vn