Cảnh báo doanh nghiệp khi tìm đối tác qua mạng in-tơ-nét

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn