Sun World Ba Na Hills được vinh danh “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018”

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn