Hoạt động “Ngày hè của em” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn